24.592

Novelle Wijziging Mediawet met betrekking tot reclameregeling lokale/regionale omroepDeze novelle regelt onder andere dat de artikelen 43a t/m 43d van de Mediawet -die per 1 januari 1996 vervallen zijn - integraal opgenomen worden in wetsvoorstel 24.336

Dit omdat dat voorstel niet per 1 januari 1996 in werking is getreden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 220 van 23 april 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.