25.161

Wijziging Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met positiebepaling Open Universiteit en wijziging bestuursorganisatieDit wetsvoorstel versterkt de taak van de Open Universiteit (OU) op het gebied van de vernieuwing van het hoger onderwijs en versterkt de bestuurskracht van de OU door onder meer een eenhoofdig bestuursorgaan en een raad van toezicht in te stellen.

Zo kan de Open Universiteit snel en flexibel inspelen op de dynamische omgeving waarin zij opereert.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 284 van 10 juli 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten