25.158

Wijziging Wet motorrijtuigenbelasting in verband met herziening tariefstructuur vrachtauto'sDit wetsvoorstel brengt de tariefstructuur van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor vrachtauto's in overeenstemming met Eg-richtlijn nr. 93/89/EEG. De tarieven gaan met gemiddeld 25% omlaag.

De belasting wordt niet langer gebaseerd op het ledig gewicht van de vrachtauto's, maar op de toegestane maximum massa (ledig gewicht plus laadvermogen). Het wetsvoorstel voorziet tevens in een overgang naar een houderschapssysteem.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 245 van 24 juni 1997.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten