De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de Griffier. Je zou hem de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: hij heeft de leiding over de ambtelijke organisatie van de Kamer.

De Griffier heeft een aantal taken die belangrijk zijn voor het werk van de Kamer, zoals:

  • voorbereiding van vergaderingen
  • adviseren en bijstaan van de Kamervoorzitter
  • adviseren van de Kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de Kamer
  • adviseren over staatsrechtelijke en procedurele zaken
  • naar gewenst vertegenwoordigen van de Kamer

Omdat het takenpakket van de Griffier uitgebreid is, wordt een belangrijk deel van het verslagleggende werk uitgevoerd door plaatsvervangende griffiers. Zij kunnen, indien nodig, de Griffier vervangen of taken gedelegeerd uitvoeren. In de Eerste Kamer zijn vier plaatsvervangende griffiers waaronder een Eerste plaatsvervangend griffier.