26.228

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensDit voorstel wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een twaalftal punten.

De wijzigingen betreffen onder andere nieuwe bepalingen met betrekking tot de regels omtrent de technische en administratieve inrichting en de werking en beveiliging van de basisadministratie. Hiernaast zijn ook wijzigingen van meer technische aard opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 februari 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 154 van 30 maart 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 367 van 19 september 2000.

De inwerkingtreding van artikel I, onderdelen K, U, V, W, en X is opgenomen in Staatsblad 390 van 30 augustus 2001.


Kerngegevens

ingediend

29 september 1998

titel

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten