26.260

Wijziging Wet toezicht Kredietwezen en Faillissementswet inzake definitief karakter betalingen en effectentransactiesDit voorstel wijzigt de Wet toezicht kredietwezen en de Faillissementswet en strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 98/26/EG.

Het voorstel bevat bepalingen over het definitieve karakter van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelsystemen binnen de Europese Unie. Doel is de efficiëntie en effectiviteit van dergelijke systemen te vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 november 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 714 van 22 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 1998

titel

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillissementswet met betrekking tot het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en effectenafwikkelsystemen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

 • De belangrijkste elementen van de richtlijn betreffen:
  • de beperking van de mogelijkheid tot herroeping van opdrachten aan een systeem
  • het uitsluiten van terugwerkende kracht bij faillissement
  • toepassing van de noodregeling en surceance van betaling
  • de rechtsgeldigheid van verrekening
  • internationale privaatrechtelijke regels betreffende het recht dat een systeem of de rechten van een deelnemer aan een systeem beheerst
  • de bescherming van houders van goederenrechtelijke zekerheden

Documenten

5