27.585

Novelle Technische wijziging Vreemdelingenwet 2000Deze novelle voorziet in enige technische wijzigingen van de Vreemdelingenwet 2000 (26.732).

Hiermee worden verschuivingen en ommissies, die zijn gebleken tijdens de parlementaire behandeling, weggewerkt voordat de Vreemdelingenwet 2000, op 1 april 2001, in werking treedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 141 van 29 maart 2001.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2001

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geplaatst


Documenten

7