27.596

Het verstrekken van een bijdrage in de kosten van bijstand verleend in België of Duitsland bij de bestrijding van een ramp of een zwaar ongevalDit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor het verstrekken van een bijdrage in de kosten aan de betrokken Nederlandse diensten, organisaties en instanties bij grensoverschrijdende hulpverlening bij rampen in België en Duitsland.

De bijdrageverstrekking wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 maart 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 192 van 26 april 2001.


Kerngegevens

ingediend

25 januari 2001

titel

Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen in verband met het verstrekken van een bijdrage in de kosten van bijstand verleend in België of Duitsland bij de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten