26.823

Beperken kosten vennootschappen in verband met de invoering van de euroHet wetsvoorstel wijzigt boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro. De wijzigingen zijn nodig om de overgang van gulden naar euro voor vennootschappen te vereenvoudigen.

De kosten voor vennootschappen moeten zo beperkt blijven. Waar mogelijk wordt afgezien van het geven van dwingendrechtelijke regels. Indien de invoering van euro wijzigingen van statuten onvermijdelijk maakt, is gekozen voor regelingen waardoor de kosten en formaliteiten van dergelijke wijzigingen worden beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 mei 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 september 1999

titel

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten