Beraadslagingen Aanpassing procedure benoeming burgemeesters en commissarissen en referendumwetsvoorstellen afgerond (stemmingen op 10 juli a.s.) en de Definitieve regeling inzake leraren-in-opleiding aangenomen