27.910 (R1695)

Wijziging Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing deelnemingsdividenden)Dit voorstel van rijkswet bevat een wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) die de fiscale betrekkingen tussen alle Koninkrijkslanden regelt. De wijziging ziet op de heffing van bronbelasting op deelnemingsdividenden die vloeien van Nederland naar de Nederlandse Antillen.

Dit voorstel beoogt een complementaire aanpassing van de belastingregeling voor het Koninkrijk. De regering van de Nederlandse Antillen wil het fiscale stelsel ingrijpend wijzigen in het kader van de totstandkoming van een internationaal aanvaardbare en transparante regelgeving en een daarop afgestemde uitvoeringspraktijk (het zogeheten Nieuw Fiscaal Raamwerk).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 november 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 647 van 21 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2001

titel

Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing deelnemingsdividenden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en vindt toepassing met ingang van 1 januari 2002


Documenten

5