24.583 (R1564)

Wijziging Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met tegengaan misbruikDit voorstel van rijkswet stelt maatregelen om misbruik van de Belastingregeling tegen te gaan, zoals emigratie tussen landen om overwegend fiscale redenen.

Hiermee wordt vooruitgelopen op een integrale aanpassing van de Belastingregeling aan ontwikkelingen in de belastingwetgeving van de landen van het Koninkrijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 644 van 23 december 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel I, onderdelen A, B, en E, vinden toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.