23.787 (R1506)

Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in uitoefening bewakingstaakDit wetsvoorstel stelt regels m.b.t. het geweldgebruik door militairen in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak.

Hierdoor wordt o.a. de rechtsbescherming van de burger verhoogd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 239 van 2 mei 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.