24.074 (R1531)

Verdrag personencontrole luchthavens Sint MaartenDit voorstel van rijkswet verleent goedkeuring aan het op 17 mei 1994 te Parijs tussen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten.

Door de Tweede Kamer is op 1 maart 1995 om uitdrukkelijke goedkeuring van dit verdrag door de Staten-Generaal gevraagd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 september 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 maart 1995

titel

Goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de rijkswet wordt geplaatst


Documenten

4