28.082

Verruiming toepassingsgebied Wet overige OCenW-subsidiesDit voorstel wijzigt de Wet overige OCenW-subsidies.

Het toepassingsgebied van deze wet wordt verruimd van subsidies voor innovatieve activiteiten naar subsidies voor extra activiteiten en extra voorzieningen. Het criterium van de innovatieve activiteiten werd met name op het gebied van het onderwijs, als te beperkend en in de praktijk als onnodig knellend ervaren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 21 maart 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 211 van 16 mei 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 349 van 11 juli 2002.


Kerngegevens

ingediend

8 november 2001

titel

Wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies met verruiming van het toepassingsgebied

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

5