25.684 (R1600)

Goedkeuring verdragen Nederland-België inzake territoriale zee en continentaal platDit voorstel van rijkswet keurt de beide tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België overeengekomen verdragen goed inzake de afbakening van de territoriale zee en de afbakening van het continentaal plat.

De afbakening van het continentaal plat zal tevens gelden als afbakening van de Exclusieve Economische Zone (Verdrag Montego Bay inzake het recht van de zee, Tractatenblad 193, 83) als een van de landen besluit een dergelijke zone in te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 september 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 587 van 13 oktober 1998.


Kerngegevens

ingediend

16 oktober 1997

titel

Goedkeuring van de op 18 december 1996 te Brussel tot stand gekomen Verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de afbakening van de territoriale zee en inzake de afbakening van het continentaal plat (Trb. 1997, 14 en 15)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten