28.681

Versnelde invoering toets nieuwe opleidingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waardoor de wijze van toelating van opleidingen in het hoger onderwijs wordt vervangen door de toets nieuwe opleiding. Hierdoor kunnen alleen nieuwe opleidingen starten als zij deze toets goed hebben ondergaan.

Met dit voorstel wordt deze kwaliteitstoets zo snel mogelijk ingevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 december 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 70 van 25 februari 2003.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2002

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

  • 1. 
    Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 september 2002
  • 2. 
    Artikel I, onderdelen A en B, heeft voor het verzorgen van een nieuwe opleiding voor het eerst betrekking op het studiejaar 2004-2005

Documenten

5