28.466

Uitvoering voornemens Wetenschapsbudget 2000Dit wetsvoorstel realiseert het in het Wetenschapsbudget 2000 opgenomen voornemen, om de bestuurlijke verhoudingen met de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Bibliotheek te vernieuwen.

Door de invoering van een vierjarige plancyclus wordt de plan- en beheerslast voor de onderzoeksinstellingen verminderd en de transparantie van het Nederlandse onderzoekbestel verbeterd. Het voorstel beoogt ook de consistentie van het wetenschapsbeleid te vergroten en verantwoorde zelfregulering te waarborgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 188 van 13 mei 2003.


Kerngegevens

ingediend

27 februari 2003

titel

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter uitvoering van de in het Wetenschapsbudget 2000 opgenomen voornemens en tot het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

5