28.832

Start bacheloropleiding klinische technologieDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waardoor de Universiteit van Twente per 1 september 2003 de opleiding klinische technologie kan starten.

Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het personeeltekort in de gezondheidszorg. Het gaat om een zesjarige doctorandusstudie, die niet opleidt tot arts, maar tot een medisch professional werkzaam op het snijvlak van geneeskunde en technologie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 mei 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 287 van 31 juli 2003.

De inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A is opgenomen in Staatsblad 269 van 20 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2003

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met uitzondering van artikel I, onderdeel B, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
  • 2. 
    Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, treedt artikel I, onderdeel B, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, en werkt wat betreft artikel 17e.4 terug tot en met 1 mei 2003

Documenten

6