28.918

Wijziging infectieziektenwetDit wetsvoorstel wijzigt de Infectieziektenwet ter incorporatie van het severe acute respiratoy syndrome (SARS). In verband met de verspreiding van deze nieuwe besmettelijke vorm van atypische pneumonie heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 april 2003 besloten tot het van toepassing verklaren van de Infectieziektenwet op SARS (Regeling vantoepassingverklaring Infectieziektenwet op SARS)PDF-document.

Volgens artikel 3, derde lid, van de Infectieziektenwet moet binnen 8 weken na het totstandkomen van een dergelijke ministeriële regeling een voorstel van wet aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2003

titel

Wijziging van de Infectieziektenwet ter incorporatie van het severe acute respiratory syndrome

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

4