28.789

Buiten toepassing stellen van willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelenDit wetsvoorstel stelt de willekeurige afschrijving van arbo-bedrijfsmiddelen voor investeringen met ingang van 15 november 2002 tot 1 januari 2003 buiten toepassing. Hierdoor wordt een (verdere) overschrijding van het beschikbare budget voorkomen.

Op grond van artikel 3.52 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 dient een voorstel van wet tot goedkeuring van deze regeling binnen drie maanden na de inwerkingtreding van die regeling ter goedkeuring te worden gezonden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel strekt ertoe aan deze verplichting te voldoen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 174 van 27 april 2004.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2003

titel

Goedkeuring van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 13 november 2002, nr. WDB02/732M (Stcrt. 220) tot buiten toepassing stellen voor een gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6