28.915

Dekking terrorismerisico door verzekeraarsDit wetsvoorstel wijzigt de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico. Hierdoor krijgt de Minister van Financiën de bevoegdheid om maatregelen te treffen in geval van schade door terroristische handelingen, waardoor de grenzen van de draagkracht van het verzekeringsstelsel worden overschreden.

Met dit voorstel worden voorzieningen getroffen voor de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars. In Nederland zijn de terreuraanslagen op 11 september 2001 voor verzekeraars en overheid aanleiding geweest voor overleg om het terrorismerisico in de toekomst in de markt gedekt te houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 september 2003 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 465 van 25 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2003

titel

Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

7