Dinsdag 7 oktober 2003 11.00 uur, commissie Justitie (Just.)voorbereidend onderzoek

bespreking wijze van behandeling

  • Begrotingsstaat Justitie 2004 (29.200 VI)

bespreking brief minister van Justitie van 22 september 2003 inzake

bespreking

  • gespreksonderwerpen voor het bezoek aan de Hoge Raad op 9 december 2003
  • wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces
  • voorstel commissie JBZ om de notitie "Een Europees strafrechtelijke ruimte" te bespreken

(voor méér informatie zie: www.europapoort.nl)