19.529

Vaststelling titels Verzekering en Lijfrente van het nieuw Burgerlijk WetboekDit wetsvoorstel stelt de titels 7.17 (verzekering) en 7.18 (lijfrente) van het nieuw Burgerlijk Wetboek vast en wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet.

Dit voorstel van wet volgt in hoofdlijnen de opgestelde titels van Dorhout Mees van het voorontwerp van Boek 7 uit 1972. Een groot aantal wijzigingen waren nodig om het voorstel aan te passen aan de jurisprudentie, aan de literatuur en aan veranderde inzichten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 april 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 zonder stemming aangenomen.

De behandeling vond plaats tezamen met de Invoeringswet titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) Burgerlijk Wetboek (30.137).


Kerngegevens

ingediend

16 mei 1986

titel

Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuw Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

op bij wet te bepalen tijdstip

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet is 1 januari 2006.

Omdat het in deze wet neergelegde stelsel al is gebaseerd op het nieuwe verzekeringsrecht, dient ook gestreefd te worden naar de inwerkingtreding op uiterlijk 1 januari 2006 van het onderhavige voorstel, alsmede van de Invoeringswet. (zie: EK 19.529, E)


Documenten