Dinsdag 2 december 2003 16.00 uur, commissie Onderwijsnadere procedure

bespreking

voorstel van de PvdA-fractie ten aanzien van het thema "de ontwikkelingen in het VMBO" in het kader van de

voor wat betreft het onderdeel Onderwijs