29.011

Reorganisatie inspectiefunctie binnen het ministerie van Verkeer en WaterstaatDit wetsvoorstel wijzigt vijftien wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door de inwerkingtreding van wetsvoorstel 28.061 is de inspectiefunctie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat per 1 juli 2001 verzelfstandigd binnen het ministerie.

Met dit voorstel wordt in de "nationale" Nederlandse wetgeving de vermelding "Scheepvaartinspectie" vervangen door "divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat". De wijzigingen op Rijkswetniveau zijn opgenomen in wetsvoorstel 29.010 (R1739).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 februari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 117 van 30 maart 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 553 van 29 oktober 2004.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2004

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefuncttie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten