29.010 (R1739)

Instelling Inspectie Verkeer en WaterstaatDit voorstel van rijkswet wijzigt de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 waardoor de taken en bevoegdheden van de Scheepvaartinspectie in Nederland en ten aanzien van de in Nederland thuisbehorende schepen worden verricht door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

De scheepvaarinspectie blijft formeel bestaan, met inbegrip van het deel dat in de Nederlandse Antillen en in Aruba werkzaamheden verricht, maar de aanduiding Scheepvaartinspectie verdwijnt in Nederland en uit de nationale Nederlandse wetgeving. De wijzigingen voor de nationale wetgeving zijn opgenomen in wetsvoorstel 29.011.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 februari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2004

titel

Wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, aanhef en onder 1, en B, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin deze wet wordt geplaatst


Documenten