29.405

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterkingDit wetsvoorstel beoogt de ontvangsten, voortkomend uit de verwerving door de Staat van certificaten EBN via DSM eind 2001, meerjarige stand Miljoenennota 2002, uit te zonderen van de aardgasbaten die de basis vormen voor de voeding van het Fonds economische structuurversterking.

Dit wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor budgettaire neutraliteit voor de jaren na 2003.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 april 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 316 van 8 juli 2004.


Kerngegevens

ingediend

26 januari 2004

titel

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten