29.800 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2005Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal voor 2005.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel wordt op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 158 van 29 maart 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten