28.863

Aanpassing Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrechtDit wetsvoorstel bevat vooral technische wijzigingen in het op 1 januari 2002 in werking getreden herziene burgerlijk procesrecht (Kamerstukken 26.855, 27.181, 27.182, 27.824 en 27.878), zoals herstel van verschrijvingen en verbetering van onjuiste verwijzingen. Ook worden onduidelijkheden opgelost.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer op 4 december 2001 (p. 472-493 en p. 506-525) is onder ogen gezien dat nadere aanpassingen in de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wenselijk zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 mei 2003

titel

Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten