Dinsdag 2 november 2004 14.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsvoorbereidend onderzoek

bespreking

  • brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2004 naar aanleiding van het kennismakingsbezoek

Vergaderstukken