29.464

Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met definiëring consumentenprijsindexDit wetsvoorstel wijzigt de Les- en cursusgeldwet in verband met de definiëring van de consumentenprijsindex.

Hiermee wordt geregeld dat er geen uitvoeringsproblemen zullen ontstaan als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de reeks 'alle huishoudens' voor het indexcijfer niet meer berekent.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 2 van 6 januari 2005.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2004

titel

Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met definiëring consumentenprijsindex

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6