29.755

Implementatie richtlijn nr. 2004/56/EG bijstandsverlening bij de heffing van belastingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de internationale bijstandverlening bij heffing van belastingen (WIB) waardoor de richtlijn 2004/56/EGPDF-document wordt geïmplementeerd. Hierdoor wordt de Richtlijn 77/799/EEG betreffende de administratieve samenwerking tussen de Europese lidstaten bij belastingheffing gewijzigd, waardoor de basisregels voor administratieve samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd.

Met dit voorstel wordt het mogelijk een beroep te doen op de administratieve bijstand van een andere lidstaat. De wijzigingen betreffen de regels voor de notificatieprocedure (kennisgeving van stukken), gelijktijdige boekenonderzoeken, de toestemming om informatie te gebruiken tijdens openbare rechtszittingen en de behandeling van inlichtingenverzoeken uit andere lidstaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 655 van 23 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2004

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (implementatie richtlijn nr. 2004/56/EG)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 31 december 2004. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 31 december 2004.


Documenten