Dinsdag 25 januari 2005 13.30 uur, commissies Defensie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit