29.765

Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenDit wetsvoorstel past de bestaande inkomensafhankelijke regelingen aan aan de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (29.764).

Met dit voorstel worden de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in overige wetgeving opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 februari 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 juni 2005. Het voorstel is op 21 juni 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 343 van 30 juni 2005.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, eerste tot en met derde lid, van hoofdstuk 2 in werking met ingang van 1 juli 2005.

3 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen II en V van afdeling C van hoofdstuk 1 in werking met ingang van 1 januari 2007.

4 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen III en VI van afdeling C van hoofdstuk 1 in werking met ingang van 1 januari 2008.


Documenten

27