29.944

Wijziging van de Invorderingswet 1990 en van de Wet inkomstenbelasting 2001Dit wetsvoorstel strekt ertoe te regelen dat alle door de Belastingdienst uit te betalen bedragen voortaan giraal zullen geschieden. Chartale geldstromen zullen hiermee voor het betalingsverkeer met de Belastingdienst definitief tot het verleden behoren. Circa 1000 belastingschuldigen per jaar kiezen nu structureel voor een chartale afwikkeling. Uitbetaling in die gevallen vindt plaats door middel van een chequeprocedure (cash-collect).

Tevens wordt in het wetsvoorstel een omissie in de Wet inkomstenbelasting 2001 hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 31 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 227 van 10 mei 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2004

titel

Wijziging van de Invorderingswet 1990 en van de Wet inkomstenbelasting 2001

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst;

Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2005;

In afwijking van het eerste lid treedt artikel I in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten