Dinsdag 12 april 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Buitenlandse Zaken, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)procedure

bespreking

  • behandeling nieuwe Commissievoorstellen
  • COSAC -questionnaire
  • debat Derde Top Raad van Europa op 19 april 2005
  • regeringsnotitie "Grenzen van de Europese Unie" van 17 maart 2005
  • rapport "De parlementaire Assemblee van de Raad van Europa" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken