Dinsdag 12 april 2005 14.00 uur, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie