30.028

Het vervallen van artikel 45 van de Drank- en Horecawet in verband met onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van rechtspersonenDit wetsvoorstel laat artikel 45 van de Drank- en Horecawet vervallen.

Met dit voorstel wordt de onduidelijkheid over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen weggenomen. Het vervallen van artikel 45 heeft tot gevolg dat iedereen die een bij of krachtens de wet geldend verbod of voorschrift niet naleeft, daarvoor aansprakelijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 april 2005 zonder beraadslaging en zondere stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2005

titel

Het vervallen van artikel 45 van de Drank- en Horecawet in verband met onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

5