30.032

Samenvoeging gemeenten Katwijk, Rijnsburg en ValkenburgDit wetsvoorstel voorziet in de vrijwillige fusie van de huidige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de nieuwe gemeente Katwijk.

De vorming van de nieuwe gemeente Katwijk draagt bij aan een betere bestuurlijke balans in de regio. De fusie zal bijdragen aan de bestuurskracht van de nieuwe gemeente en haar in staat stellen om de relatief grote en complexe externe beleidsmatige opgaven voor de gemeenten zelf op te pakken, alsmede bij te dragen aan de invulling van regionale verantwoordelijkheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 mei 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 375 van 28 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 376 van 28 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2005

titel

Samenvoeging gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten