29.959

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met het bieden van meer ruimte voor het invullen van expressie-activiteiten en het invoeren van de mogelijkheid dat het onderwijs mede de Duitse of Franse taal omvatDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het primair onderwijs door een doelbepaling op te nemen die inhoudt dat het onderwijs mede is gericht op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Deze bepaling vervangt de huidige doelbepaling, die inhoudt dat onderwijs ervan uitgaat dat leerlingen in een multiculturele samenleving opgroeien. Actief burgerschap en sociale participatie is een meer eigentijdse invulling om leerlingen voor te bereiden op de multiculturele samenleving.

Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk om leerlingen in het primair onderwijs les in de Duitse of Franse taal te geven. Deze wijziging vloeit voort uit de Europese afspraken in Lissabon en Barcelona om kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren minimaal twee vreemde talen te leren. Gelet op de economische en culturele banden met Duitsland, Frankrijk en België (inclusief Wallonië) is gekozen om naast Engels ook Frans en Duits te stimuleren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, CDA, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 september 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 475 van 11 oktober 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 139 van 21 maart 2006.


Kerngegevens

ingediend

19 januari 2005

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met het bieden van meer ruimte voor het invullen van expressie-activiteiten en het invoeren van de mogelijkheid dat het onderwijs mede de Duitse of Franse taal omvat

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

10