Dinsdag 4 oktober 2005 16.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking beleidsthema in het kader van

bespreking

  • brief Commissaris jeugd- en jongerenbeleid over de Operatie Jong

Vergaderstukken