Dinsdag 4 oktober 2005 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)