Dinsdag 15 november 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor Verkeer en Waterstaat, voor Economische Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissie Milieuprocedure

vaststelling nieuwe datum voor de plenaire behandeling


Vergaderstukken