30.348

Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-KoggenlandDit wetsvoorstel voorziet in een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland tot de nieuwe gemeente Koggenland van ongeveer 21.000 inwoners. Hiermee wordt het herindelingsadvies van beide gemeentebesturen en het verzoek van het provinciebestuur van Noord-Holland gevolgd.

De nieuwe gemeente Koggenland wordt een sterke, groene plattelandsgemeente tussen het stedelijk gebied rondom Alkmaar en het stedelijk gebied rondom Hoorn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 384 van 31 augustus 2006.


Kerngegevens

ingediend

7 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten