Dinsdag 6 december 2005 13.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)