Dinsdag 13 december 2005 15.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking

behandeling van het onderdeel Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van de

reeds gesuggereerde thema's zijn:

  • innovatiebeleid
  • beoordelen en meten studieresultaten

bespreking

beleidsbriefPDF-document van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap van 5 december 2005 inzake meeneembare studiefinanciering


Vergaderstukken