30.376

Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en wijziging grenzen gemeente HoornDit wetsvoorstel voorziet in een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Medemblik (8.046 inwoners), Wognum (8.130 inwoners) en Noorder-Koggenland (10.530 inwoners) tot de nieuwe gemeente Medemblik (26.706 inwoners).

Met dit voorstel ontstaat een bestuurskrachtige nieuwe gemeente, die de opgaven voor het gebied en haar inwoners voor een lange periode goed zal kunnen behartigen. De positieve stellingname van de drie gemeenteraden en van gedeputeerde staten wijzen op een aanmerkelijk draagvlak voor het voorstel. Het voorstel beoogt tevens de gemeente Hoorn meer ruimte te geven, ook voor bedrijvigheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 385 van 31 augustus 2006.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten