30.329

EG-verordeningen inzake handel in drugsprecursorenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van een drietal EG-verordeningen: 273/2004PDF-document, 111/2005PDF-document en 1277/2005PDF-document. Het bevat regels met betrekking tot het toezicht op de handel in drugsprecursoren (chemische stoffen die nodig zijn om verdovende middelen en psychotrope stoffen te vervaardigen) tussen de lidstaten en derde landen en de sanctionering bij het overtreden van deze regels.

Met dit voorstel wordt voorkomen dat de rechtmatige handel in deze stoffen tussen de lidstaten wordt belemmerd en wordt illegale vervaardiging van drugs en psychotrope stoffen tegengegaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 oktober 2005

titel

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van een drietal EG-verordeningen inzake handel in drugsprecursoren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten