Dinsdag 7 februari 2006 15.00 uur, commissie Onderwijsvoorbereidend onderzoek

bespreking thema en deelvragen plenaire behandeling onderdeel Onderwijs


Vergaderstukken